Soalan

Rajah di bawah merujuk kepada Hari Kemerdekaan.


Apakah tujuan sambutan tersebut diraikan oleh rakyat Malaysia?

A. Menunjukkan kesyukuran dan kebanggaan

B. Meraikan peristiwa yang bersejarah

C. Memeriahkan suasana dan berpesta

D. Menonjolkan kebudayaan negara

Jawapan : A