Kedah : Kerajaan Melayu Tua

Kedah
1. Kedah dibahagikan kepada tiga pusat pentadbiran iaitu Kota Palas, Langkawi dan Kota Ulu.

2. Kedudukan Kedah yang strategeik dan pelabuhan entrepotnya menarik ramai pedagang Arab, Parsi, India, Sri Langka, China dan Barat.

3. Kedah mengamalkan Undang-undang Laut Melaka dan memperkenalkan sistem sukat dan mata wang.

4. Kedah menghantar 'bunga emas' ke Siam sebagai tanda persahabatan dan menjalin persahabatan dengan Burma apabila Siam ditawan oleh Burma pada tahun 1767.

5. Kedah ditakluki oleh Siam pada tahun 1821 kerana British tidak memberi bantuan tentara.

6. Kedah mendapatkan semula kemerdekaan dari Siam pada tahun 1842.