Johor menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka

1. Apabila Melaka jatuh ke tanga Portugis, Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat di situ.2. Putera baginda, Raja Alaudin cuba menawan semula Melaka dari Portugis tetapi gagal.3. Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil juga terlibat dalam usaha menawan semula Melaka.4. Perang tiga segi tercetus akibat persaingan Johor, Acheh dan Portugis untuk menguasai jalan perdagangan Selat Melaka.5. Pada tahun 1641, Johor dapat mengalahkan Portugis di Melaka di bawah bantuan Belanda.6. Kegemilangan kerajaan Johor disebabkan :

a) kecekapan sultan dan pembesar

b) kemajuan dalam kegiatan perdagangan

c) perkembangan bidang persuratan7. Faktor-faktor kemerosotan kerajaan Johor

a) Perang Johor - Jambi

b) Perebutan kuasa

c) Penglibatan Bugis dan pemerintahan Johor

d) Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda