Cara-cara Perluasan Kuasa Melaka

Cara-cara Perluasan Kuasa Melaka

1. Penaklukan
2. Perkahwinan
3. Secara rela hati
4. Kebijaksanaan pemerintah